Haftada 4 Gün Çalışma Enerji ve Yaşam Maliyet Krizlerine Çözüm

Her gün yeni bir faydası ortaya atılan haftada dört gün çalışma düzeniyle ilgili bir fayda daha iddia edildi; enerji ve yaşam maliyeti krizlerine çözüm olabileceği.

Haftada 4 gün çalışma

Haftada 4 Gün Çalışma Üzerine Araştırma

İlk kez Japonya Microsoft'un dört gün çalışma hamlesi ile haftada dört gün çalışma düzeninin nasıl verim getirdiğini okumuştuk. Sonrasında haftada dört gün çalışmanın iş hayatı ve çalışan üzerine etkileriyle ilgili yapılan pilot uygulama ve araştırmalarda faydaya yönelik pek çok bulgu elde edildi. Örneğin konuyla ilgili yapılan bir araştırma haftada dört gün çalışmanın çalışanların uykusuzluk sorununa çözüm olduğunu gösterdi.

Faydaları göz önüne alınarak uygulama dünyada giderek yaygınlaşıyor ve her gün yeni bir şirket daha 4 gün çalışmaya geçiyor. Türkiye’de henüz yaygın olmayan uygulamanın öncüsü Aksa Akrilik oldu. Nisan 2023 itibarıyla Aksa Akrilik haftada dört gün çalışmaya geçti.

Yapılan bir araştırma haftada 4 gün çalışmanın yaşam maliyeti krizini hafifletebileceğini gösterdi. İngiltere’deki düşünce kuruluşu Autonomy’nin ülke genelinde yaptığı çalışmaya göre, haftada 4 günlük çalışma düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabilecek. Konunun detaylarına cnnturk.com sitesinin 19 Eylül 2022 tarihli haberinden aktaralım.

Enerji ve Yaşam Maliyeti Azaldı

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Autonomy’ye göre, haftada 4 günlük çalışma sistemi şirketlerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken çalışanlara da büyük tasarruf sağlıyor.

2 bin tam zamanlı, yarı zamanlı ve serbest meslek sahibi kişinin bilgilerinden ulaşılan sonuçlar tasarruf sağladığı yönünde. 

Autonomy’e göre, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu beslediği ülkede haftada 4 günlük çalışma yaşam maliyeti krizi ile mücadele eden işçilere de yardımcı olabilir.

Haftada 4 gün çalışılırsa 2 yaşından küçük çocuğu olan bir kişi, haftada bir gün işe gitmek zorunda kalmazsa, bir yılda çocuk bakımından 1440 sterlin, ulaşımdan da 340 sterlin tasarruf edebilir.

İzlanda’da Haftada 4 Gün Çalışma Uygulaması Başarılı Olmuştu

İzlanda’da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları araştırmanın sonucunda dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve bunun İngiltere’de de test edilmesi gerektiğini belirtti.

Denemenin ardından İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile Autonomy’nin yayımladığı ortak analiz, 2015’ten 2019’a kadar süren ve 2 bin 500’den fazla kişinin katıldığı denemelerin “refah ve üretkenliği” artırdığını ortaya koydu.

Denemeye katılan işçilerin refahının göstergelerde önemli ölçüde iyileştiği saptandı. Ayrıca, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde düzeldiği görüldü.