Genç Çalışanlar Çevrim İçi Eğitimle mi Gelişir?

Gençlerin teknolojiyle içli dışlı olması, çevrim içi eğitimlere de aynı şekilde sıcak baktığını gösterir mi acaba?

Çevrim içi eğitimler

Genç Kadro

Genç çalışan nüfusa sahip olmak kurumların her daim gurur duyduğu bir durumdur. “Genç bir ekip” “genç kadro” sıklıkla organizasyonlar tarafından övünme amaçlı kullanılan ifadeler arasındadır. Peki kurumlar ellerindeki genç kadroyu geliştirmek için ne yapıyor? Eğer gençlerin teknolojiye yakınlığı dolayısıyla onları çevrim içi eğitimler kullanarak geliştirmeye kalkıyorsanız ciddi bir yanılgının içindesiniz. Ben söylemiyorum, Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tarafından hazırlanan rapor söylüyor.

Potansiyel gelişimi için ne yapılması gerektiği İK’nın dikkatle ele alması gereken konulardan bir tanesidir. Evet doğru gençler teknolojiden çok iyi anlıyor ve aşinalar. Benim neslimin ilk gençlik yıllarındaki “bilgisayar öğrenme” telaşı onlarda yok, zaten küçük yaşlardan beri elleri telefon ve tabletlerde geziniyor. Bu işten iyi anlıyor ve iyi kıvırıyorlar. Sosyal medya deseniz onlardan soruluyor. Ve fakat onların teknolojiyle bu denli hemhal olması, online eğitimlere de aynı derecede sıcak baktığını göstermiyor.

Nasıl Geliştiriyorsunuz?

CIPD tarafından bir araştırma yapılmış ve sonuçlar Gelecek Jenerasyonu Geliştirme raporu adı altında toplanmış. Rapor, gençlerin teknolojiyle bu kadar iç içe olmalarına rağmen, açık bir biçimde büyük çoğunluğun çevrim içi eğitimleri sevmediğini ortaya koyuyor.

Gelecek Jenerasyonu Geliştirme raporuna göre, genç çalışanların nasıl destekleneceği ve geliştirilebileceği hakkındaki klişe ve genellemeler, verimsiz gelişim teşebbüsü yaratmaktan öteye geçmeyebilir.

Rapor, gençlerin öğrenme tercihlerinin deneyimden bilgi kazanma ve yapıcı geri bildirim olduğunu da ortaya koymuş.

Şayet genç çalışan sayısı fazlaysa kurumunuzda, raporda da belirtildiği gibi bu grubun öğrenme öncelikleri hakkında farkındalığınızın olması elzem. Kurumun esnek çalışma imkanı yaratıp yaratmaması da genç çalışanlar için avantajlı bir olasılık.

Bu durumda ezbere veya herkes yapıyor diye çevrim içi eğitimlere yüklenerek genç çalışanları geliştirmeye çalışmak ciddi bir yanılgı. Gelişim ve eğitim amaçsız koşu haline getirilmemeli. Aslında her işte olduğu gibi, öncesinde kurumlar öncelikle neyi başarmaya çalıştıkları konusunda net olmalılar.

Araştırmadan, kurumun neyi başarmaya çalıştığını ortaya çıkarmadan ve çalışanların öğrenme önceliklerini belirlemeden, çevrim içi eğitimlerin fayda sağlayacağı varsayımı ile yola çıkmak, yolun sonunda para ve zaman başta olmak üzere pek çok kayıp yaşamanıza sebebiyet verebilir.

Organizasyonunuzda bu tarz bir uygulama varsa şayet, gözden geçirmekte fayda olabilir.