Amaçsız Koşu

Çalışanın körü körüne uzun saatler çalışması teşvik edilmemeli. Uzun saatler çalışmak, amaçsız bir koşuya dönüştürülmemeli.

Adanmışlık Uzun Saatler Çalışmak mıdır?

Kavramlar birbirine karışıyor çoğu zaman. İş yerinde uzun zaman geçirmeyi, eve işle birlikte gelmeyi ve evden çalışmayı adanmışlık sayıyor birçok kurum ve yönetici. Çalışma saatleri dışında da e postalara bakmak yaşamın bir parçası oldu sanki pek çok çalışan için. Uzun saatler çalışmak = adanmışlık bazılarına göre. Halbuki hiç de böyle olmadığını, bazı çalışanların zamanını yönetemediği veya bilgi eksikliği / yetkinlik eksikliği gibi sebepler yüzünden uzun uzadıya çalıştığını biliyoruz.

Sonuca, sürecin verimliliğine ve çalışmayı etkileyen diğer faktörlere bakılmaksızın sadece uzun saatler çalıştı diye performans değerlendirmesinden yüksek not alanlar, yöneticisinin takdirini kazananlar, hatta terfi edenler hiç de az değil. Uzun Saatler Çalışmak Verimi Düşürüyor

Uzun saatler çalışmanın verimi olumsuz yönde etkilediği ile ilgili çalışmalar var. Uzun saatler çalışmanın uyku kalitesini ve odaklanma kabiliyetini azalttığı belirlenmiş. Uzun saatler çalışmak bir bakımdan çalışanların uykusuzluk ile sınavı niteliğinde. Buna ilave olarak, uzun vadede kişisel ve profesyonel başarıyı engellediği de ortaya konmuş.

Trinity Business School, Trinity College Dublin’den Dr. Sara-Jane Cullinane bu durumu; iş ve kişisel yaşam arasındaki sınırların gittikçe bulanıklaşmasının sürpriz olmayan sonucu olarak yorumluyor ve şunları ekliyor “Eğer yöneticiler adanmışlığı uzun saatler çalışma, 7/24 ulaşılabilme, bu yönde ödüllendirilme ve terfi etme minvalinde desteklerlerse, çalışanların verimsiz olması kaçınılmazdır.”

Tüm bunlara kişisel bir ilave olarak mutsuzluğu da beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Bu koşullarda çalışıp sonra da “Neden mutsuz çalışıyoruz” diye sorgulamak anlamsız olmaz mı?

Körü körüne, çalışanın uzun saatler çalışması teşvik edilmemeli. Uzun saatler çalışmak, amaçsız bir koşuya dönüştürülmemeli.