Demans Riski Yüksek Dört Meslek Grubu

Bir araştırmaya göre bazı iş kollarında çalışanlar daha büyük bir demans riskiyle karşı karşıya.

Demans riski taşıyan çalışan

Hastalıklar ve İş Koşulları

Diyabet gibi kimi hastalıklar ömür boyu yeme alışkanlıklarımızı ve hayatımızı ona göre düzenleyerek yaşamamızı gerekli kılar. Toplum arasında daha az bilinen MS hastalığı da bunlardan biri. İnsan Kaynakları ve yöneticiler tarafından daha az bilindiği için, özellikle işe alımda MS hastaları mağduriyet yaşıyor. Hatta bazı MS hastaları bu durumlarını saklıyor.

İlave olarak “meslek hastalığı” diye bir gerçek var. İşin şartları sebebiyle uzun süreler zihni ve bedeni aynı koşullarda yıpratacak şekilde kullanmak, belirli hastalıkları tetikleyebiliyor. Meslek hastalığı olmasa bile ofis koşullarının da bazı hastalıkları tetiklediği aşikar. Örneğin penceresiz ofislerde diyabet riski olduğunu biliyoruz.

Çalışanlar için uykusuzluk da başka bir sorun. Uyku borcu olan çalışanların uzun vadede hastalıklara maruz kalabileceği de bir gerçek.

Yapılan bir araştırmada dört meslek grubunda demans riskinin yüksek olduğu belirtildi. Habere panorama-news.de sitesinin 20.09.2023 tarihli haberiyle bakalım.

Demans Üzerine Araştırma

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, fiziksel olarak daha zorlu işlerde çalışan kişilerin demans hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir.

Çalışmada, zorlu işler, “tırmanma, kaldırma, dengeleme, yürüme, eğilme ve malzemeleri taşıma gibi kollarınızı ve bacaklarınızı önemli ölçüde kullanmayı ve tüm vücudunuzu hareket ettirmeyi gerektiren” işler olarak tanımlandı.

Buna göre, Norveç Ulusal Yaşlanma ve Sağlık Merkezi ile Butler Columbia Yaşlanma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, zorlu meslek sahipleri arasında satış görevlileri, hemşire asistanları, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan kişiler yer alıyor.

Yedi Bin Katılımcının Verileri Analiz Edildi

Çalışma için, demans konusunda dünyanın en büyük nüfus temelli araştırmalarından biri olan HUNT4 70+ çalışmasında yer alan 33-65 yaş arasındaki 7.005 katılımcının verileri özel olarak analiz edildi.

Katılımcılardan 902 kişiye ileri yaşlarda demans teşhisi konuldu, 2.407 kişi ise hafif bilişsel bozukluktan muzdaripti. 

Araştırmacılar, fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan kişilerin demans geliştirme şansının yaklaşık %15,5 daha yüksek olduğunu, fiziksel gücün düştüğü mesleklerde ise bu oranın yalnızca %9 olduğunu ortaya çıkardı.

Hemşirelik ve satış işleri çoğunlukla “özerklik eksikliği, uzun süreli ayakta durma, sıkı çalışma, katı çalışma saatleri, stres, daha yüksek tükenmişlik riski ve uygunsuz çalışma günleri” ile biliniyor.

İş yelpazesinin diğer tarafında ise araştırmacılar, ofis meslekleri gibi fiziksel olarak daha az zorlu işlerin, daha fazla mola ve dolayısıyla daha fazla iyileşme süresi sağlayarak demans olasılığını azalttığını öne sürdü.