Annesinin Cenazesine Gitti, İşten Çıkarıldı!

Gerçek bir vaka; çalışan annesinin cenazesine gitmek için iş yerine sözlü haber vererek işe gitmedi ve işten çıkarıldı. Peki Yargıtay son noktayı nasıl koydu?

İşten Çıkarma

Sözlü İzin Yeterli mi?

İşten çıkarma İK’nın belki de en sevilmeyen tarafı. Sürecin çok iyi yönetilmesi ve elbette haklı sebebe dayanması gerekiyor. Zira işten çıkarmayı yönetemeyen yönetimler tahmin bile etmedikleri ağır bedeller ödemek durumunda kalabiliyor. İşten çıkarmak için WhatsApp yazışmaları delil olabilir mi konusu yaşanmış bir olayla açıklığa kavuşmuştu. Peki çalışanın işverene sözlü haber vermesi ve işe gitmemesi işten çıkarılma sebebi olabilir mi?

8 Ocak 2022 tarihli hurriyet.com.tr sitesindeki haber tam da bu konuyla ilgili. İş yaşamıyla ilgili bir emsal Yargıtay kararı. Annesinin cenazesine gitmek için iş yerinden sözlü izin alan işçi tazminatsız işten çıkarıldı. Gazete haberi özetle şöyle;

Bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan genç, annesinin vefat haberini aldıktan sonra cenaze töreni için memleketine doğru yola çıktı. Sonra da telefonla işyerini alarak acı haberi verdi. Cenazeden sonra işyerine dönen bekçi, hayatının şokunu yaşadı. 3 gün işe gelmediği gerekçesiyle kapı önüne konulan işçi, mağdur olduğunu öne sürerek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işyeri sahibi ise davacının işyerine ve amirlerine haber vermeksizin izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmediğinden haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini dile getirdi. Mahkeme, feshin haksız olduğu kanaatiyle kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine hükmetti.

Yargıtay Devreye Giriyor

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme, davacının işe gitmediği 3 gün boyunca annesinin cenazesine katıldığına dikkat çekti. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının annesinin ölümü nedeniyle devamsızlık yaptığı ve bu sebeple işe devamsızlığının haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu maddi ve hukuki olgular nazara alındığında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Özet şeklindeki haberin detaylarına ilgili mecralardan ulaşılabilir.