İK’nın Bilmesi Gereken Gerçek: Türkler Birbirine Güvenmiyor

Ipsos araştırmasına göre Türkiye 30 ülke içinde insanların birbirine en az güvendiği sondaki üç ülkeden biri.

Güvenmeyen çalışan

Güven

Nasıl bir toplumda yaşadığımız, alışkanlıklarımız, eğilimlerimiz, kültürümüz önemli. Çünkü bunların hepsi iş yapış biçimlerimizi etkiliyor. Tam da bu noktada Ipsos’un güven konusuyla ilgili yaptığı araştırma özellikle İK yöneticileri için güçlü veriler içeriyor.

Daha önce makro çapta yapılan araştırma sonuçları pek iç açıcı değil. Biliyoruz ki mutsuz çalışıyoruz. Zaten depresyonda da Avrupa birincisiyiz. Bütün bunlara ilave şimdi de birbirimize güvenmediğimiz ortaya çıktı. Hadi bakalım, buyurun. Araştırma sonuçlarına 27.03.2022 tarihli sozcu.com.tr sitesi haberi ile özetle bakalım:

Global araştırma şirketi Ipsos, 30 ülkede 22.534 kişi üzerinde 18 Şubat-4 Mart arasında yaptığı araştırmada insanlara “Size göre çevrenizdeki çoğu insan güvenilir midir” diye sordu. Global ortalamada insanların yüzde 30’u çevrelerindeki insanlara güvendiklerini belirtirken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 14 oldu. Türkiye bu oranla 30 ülke içinde Brezilya ve Malezya ile son 3’ü paylaştı.

İnsanların Birbirine En Çok Güvendiği Ülkeler

İnsanların birbirine en çok güvendiği üç ülke ise Çin, Hindistan ve Hollanda oldu. Araştırma, tüketici güveni ve halkların mutluluğu ile güven arasında bire bir korelasyon olduğunu da ortaya koydu. Ülke vatandaşlarında tüketici güveni ve mutluluk seviyesinin, diğer insanlara duyulan güven oranı ile kesişmesinin ortaya koyulduğu her iki grafikte de en dipteki ülkenin Türkiye olması dikkat çekti.

Türkiye için makasın en açık olduğu alan cinsiyet. Türkiye’deki kadınlar çok daha derin bir güven bunalımı yaşıyor. İnsanların çoğunun güvenilir olduğunu düşünen kadın oranı sadece yüzde 10. Erkeklerde bu oran yüzde 18.

Türkiye’nin araştırmada global ortalamadan ayrıldığı bir detay; gelir düzeyi ile güvenme arasındaki ilişkide. Global ortalamada gelir düzeyi arttıkça insanların güveni de de artıyor. Düşük gelirlilerin güven oranı yüzde 26 iken, orta gelir seviyesinde bu oran yüzde 30, yüksek gelirde yüzde 32. Oysa Türkiye için durum farklı. Türkiye’de en yüksek güven “orta direkte.” Düşük gelir seviyesinde güven yüzde 13 iken, orta gelirde bu yüzde 15. Yüksek gelirlilerde ise yüzde 14’egeriliyor.

Araştırmaya göre yöneticiler ülkelerin çoğunda belirgin bir biçimde diğer insanlara daha fazla güveniyor. Ortalamada çevresindekilere güven duyduğunu söyleyen “karar verici-yönetici” kesimin oranı diğerlerinden yüzde 11 fazla. Yöneticilerin daha az güven duyduğu ise sadece iki ülke var: Türkiye ve İsveç.

Bu bilgiler ışığında kurumunuzun içindeki güven konusuna tekrar bakın isterseniz. Daha önce de yazdığım gibi güvenin altını oymayın, çünkü güven giderse her şey gider.