Yapay Zeka Beyaz Yakalıda Başarıyı Artırıyor

İşlerinde yapay zeka kullanan beyaz yakalıların başarı oranı daha yüksek.

Yapay zeka kullanan beyaz yakalı çalışan.

Yapay Zekanın Artan Kullanımı

Yapay zekanın her geçen gün artan kullanımı ön görüleri de beraberinde getiriyor. Yapay zekanın en çok etkileyeceği meslek tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra yapay zekanın 2030’a kadar ele geçireceği dört meslek ön görülebiliyor. Sadece ileride etkileyeceği veya ele geçireceği meslekler değil, mevcut durumda sebep oldukları da ortada. Biliyoruz ki yapay zeka işten çıkarmalara sebep oldu.

Bu sefer karşımıza çıkan araştırma yapay zeka kullanan beyaz yakalıların başarısı ile ilgili. Gelecekçi (futurist) Ufuk Tarhan’ın https://bit.ly/3QwZ31C 'den alıntılayarak 11.10.2023 tarihli instagram hesabında paylaştığı bilgiler şöyle:

Yapay Zeka Araştırması

Harvard Business School ve Boston Consulting Group’un yaptığı yeni bir deneysel araştırma;

  • Yapay zeka kullanan danışmanların, kullanmayanlara göre %12.2 daha fazla görevi tamamladığını
  • Görevleri %25.1 daha hızlı bitirdiğini ve
  • Ortalama olarak %40 daha yüksek kalitede sonuçlar elde ettiğini gösteriyor.

Araştırma, özellikle düşük performans gösteren danışmanların yapay zeka kullanımından daha fazla fayda sağladığını ortaya koyarken deney öncesi değerlendirmelerde

  • Alt sıralarda yer alan danışmanların ChatGPT-4 kullanarak puanlarını %43,
  • Üst düzey performans gösteren danışmanların ise puanlarını %17 oranında iyileştirebildikleri saptanmış.

Deneyin birinci etabında katılımcılardan belirli bir süre içinde yaratıcılık, analitik düşünme, yazma becerisi ve ikna kabiliyeti gibi alanları kapsayan 18 görevi tamamlamaları istenmiş. Bu görevleri yapay zeka yardımıyla yapanlar daha fazla işi, daha kısa zamanda ve daha yüksek kalitede tamamlamış.

Ancak, araştırmanın ikinci etabında, katılımcılardan yapay zekanın kapasitesini aşan görevler istendiğinde doğruluk oranları belirgin şekilde düşmüş. Bu da yapay zekaya aşırı bağımlılığın ve güvenin yarattığı gevşekliğin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermiş.

Kısacası, bu önemli çalışma yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir etki yaratabileceğine dair önemli işaretler veriyor;

  • Yapay zeka, özellikle düşük performans gösteren çalışanların yeteneklerini artırarak, iş yerindeki performans farklılıklarını azaltabileceğini gösterirken
  • Yapay zekanın sınırlarının bilinmesi ve insan yargısının öneminin unutulmaması gerektiğini de ortaya koyuyor.