Strateji ve İnsan

Şirketler mevcut İnsan Kaynakları, stratejilerini gerçekleştirecek yetkinlik setine sahip mi? Yoksa dünün beceri setlerine sahip çalışanları mı var?

İnsanın Değeri

Ülkemizde birçok şirkette “insan”ın değerinin henüz layıkıyla anlaşılamadığını düşünüyorum. Şirket yönetimlerinin sadece sonuca yani ciro ve kara odaklanması normal fakat yeterli değil. Sonucu isterken hedeflere hangi strateji ile ulaşacaksınız? Bu stratejiler yazılı olarak mevcut mu? Çalışanlarınız biliyor mu? Herkes hemfikir mi gibi basit sorulara genellikle cevap alamadık. Altyapılar, sistemler vb. diğer faktörlere gelemedim bile. Zor sorular.

İnsanla ilgili esas soru ise şu; diyelim ki yazılı veya düşüncede olan bir beş yıllık şirket yol haritanız var. Peki bu stratejiyi gerçekleştirmek için doğru yeteneklere ve insan kaynağına sahip miyiz?

Sorum yanlış anlaşılmasın, mevcut İnsan Kaynağımız bu stratejiyi gerçekleştirecek yetkinlik setine sahip mi yoksa dünün beceri setlerine sahip çalışanlarımız mı var? Peki beceri setlerini geliştirebilir miyiz? Kaç İK tepe yöneticisi bu ayrımın farkında?

Dönüşümü Yönetmek

Belli süredir küçük ölçekli şirketlerin dönüşüm projelerinde çalışıyoruz. Ben dönüşüm diyorum ama çoğunluk buna “kurumsallaşma” diyor. Bazılarımız da “stratejik yönetim” adını takmış. Yani kurumun bundan sonra gideceği yönü 5-10 yıllık süreler için planlayabilme ve bütün iş birimlerini de aynı hedefe yönlendirebilme olarak özetleyebiliriz.

Dönüşüm yolculuğunda en çok zorlanılan nokta patronların veya profesyonellerin zihniyetini değiştirmek. Kısacası eski köye yeni adet gelmesi konusunda herkes hemfikir ama uygulamaya geçildiğinde kimse konfor alanının bozulmasından yana değil.

Yapılan araştırmalara göre dönüşüm için şirketin en az %7’sinin dönüşümü istemesi ve aktif yer alması gerekiyor. Aksi takdirde dönüşümün başarılı olma şansı yok. Bu oran düşük gibi gözükse de ön cephede dönüşüme liderlik edecek çalışan bulmak gerçekten zor olabiliyor.

Çalışanları dahil etmek için bazı yollar şöyle sıralanabilir;

  • Dönüşüm için gerekli olan beceri ve bakış açılarını sunan bireyleri ekibe dahil etmeye çalışın. Potansiyel gelişimi için çaba sarf edin.
  • Dönüşümü kişiselleştirin; çalışanların çıkarları ve motivasyonlarıyla bağlantılı net ve zorlayıcı talepleriniz olsun.
  • Yeteneği bulduk ya sonra? Çalışanları değişimi yönlendirebilmeleri için sahiplik hissettirin, inovasyonu ve uygulamayı herkesin işi haline getirin.
  • Uygulamalarda rol model olun.

Yazan: Hakan Selahi
            Danışman, Derin Akademi Kurucu Ortağı