Kaç İK Tepe Yöneticisi?

Kaç İK tepe yöneticisi sadece aktarılanı icra görevi yapmanın ötesine geçerek çalışanların gelişimiyle gerçekten ilgilenmiştir?

İK tepe yöneticisi için sorular
 • Kaç İK tepe yöneticisi “Benim de elimden gelen bir şey yok. Ne yazık ki yönetim kararı böyle” benzeri bir cümlenin arkasına sığınmadan çalışma arkadaşları için elini taşın altına koyabilmiştir?

 • Kaç İK tepe yöneticisi sadece aktarılanı icra görevi yapmanın ötesine geçerek çalışanların gelişimiyle gerçekten ilgilenmiştir?

 • Kaç İK tepe yöneticisi çalışanlarla açık ve samimi bir iletişim kurabilmiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi çalışanlara rol model olabilmiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi kendini ön plana atmadan, ‘Ben Var ya Ben’ demeden iş çıkarabilmiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi organizasyon içinde öğrenme ortamını beslemiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi şirket içindeki mobbing ile yürekten mücadele etmiştir? Kaç İK tepe yöneticisi ofiste baskı ile çalışılmaması için çaba harcamıştır?
 • Kaç İK tepe yöneticisi çalışanları gerçekten dinlemiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi iyi çalışanın değerini bilmiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi bir şey yapıyor görünmek yerine, gerçekten kurumu / bölümü / kişiyi ileriye taşıyacak işler yapar?
 • Kaç İK tepe yöneticisi düzenli olarak kitap okur? Kaç İK tepe yöneticisi kendini sürekli geliştirmek için çaba gösterir?

 • Kaç İK tepe yöneticisi işini severek yapmak kavramının canlı örneği olabilmiştir?
 • Kaç İK tepe yöneticisi insanı gerçekten kaynak olarak görebilmiştir?