Kaç İK Tepe Yöneticisi?

Kaç İK tepe yöneticisi sadece aktarılanı icra görevi yapmanın ötesine geçerek çalışanların gelişimiyle gerçekten ilgilenmiştir?

İK tepe yöneticisi için sorular

Kaç İK tepe yöneticisi “Benim de elimden gelen bir şey yok. Ne yazık ki yönetim kararı böyle” benzeri bir cümlenin arkasına sığınmadan çalışma arkadaşları için elini taşın altına koyabilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi sadece aktarılanı icra görevi yapmanın ötesine geçerek çalışanların gelişimiyle gerçekten ilgilenmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi çalışanlarla açık ve samimi bir iletişim kurabilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi çalışanlara rol model olabilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi kendini ön plana atmadan, ‘Ben Var ya Ben’ demeden iş çıkarabilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi organizasyon içinde öğrenme ortamını beslemiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi şirket içindeki mobbing ile yürekten mücadele etmiştir? Kaç İK tepe yöneticisi ofiste baskı ile çalışılmaması için çaba harcamıştır?

Kaç İK tepe yöneticisi çalışanları gerçekten dinlemiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi iyi çalışanın değerini bilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi bir şey yapıyor görünmek yerine, gerçekten kurumu / bölümü / kişiyi ileriye taşıyacak işler yapar?

Kaç İK tepe yöneticisi düzenli olarak kitap okur? Kaç İK tepe yöneticisi kendini sürekli geliştirmek için çaba gösterir?

Kaç İK tepe yöneticisi işini severek yapmak kavramının canlı örneği olabilmiştir?

Kaç İK tepe yöneticisi insanı gerçekten kaynak olarak görebilmiştir?