Ringelmann Etkisi (Ringelmann Effect)

Ringelmann etkisi bir grupta görev yapan insanların sayısı arttıkça, kişilerin grup performanslarına katkılarının azaldığını gösterir.

Ringelmann etkisi altındaki çalışan

Sosyal Kaytarma

Pekala biliyoruz ki bir işin yapılması için bölümdeki herkes elini taşın altına var gücüyle ve istekle koymuyor. Hatta bazen bireysel performanslar grup içinde dramatik bir düşüş gösterebiliyor. Bazıları adeta bir asalak gibi diğerlerine tutunuyor.

Bu durumun pek çok sebebi olabilir. Örneğin şirketteki fırsat eksikliği çalışan motivasyonuna ve dolayısıyla performansına etki edebilir. Hatta fırsat eksikliğinin çalışanı işinden ayırdığını biliyoruz. Kurumların esnek çalışma fırsatı yaratıp yaratmaması bir başka etken olabilir. Potansiyel gelişimi için bir stratejinin olup olmaması da başka bir etken. Bu ve farklı sebeplerle çalışanlar sanal kaytarma veya sosyal kaytarma yapabilir.

Bireyin grup içinde performansının düşmesiyle ilgili Fransız ziraat mühendisi Prof. Dr. Max Ringelmann’ın 1880’li yıllarda yaptığı deney oldukça manidar.

Ringelmann Halat Deneyi Nedir?

Ringelmann bir faytonu çeken iki beygirin performansının iki katı olması gerekirken öyle olmadığını fark ediyor. Konuyla ilgili araştırmalarına derinlik katan bilim adamı, deneye insanları katmaya karar veriyor ve kişileri halat çekme testine tabi tutuyor.

Ringelmann halat deneyi.

Halat deneyi kısaca şöyle açıklanabilir. Önce iki kişiye karşılıklı olarak bir halatı çekmeleri söyleniyor. Bu sırada halatın ucuna bağlanan bir dinamometre ile halata harcanan kuvvet ölçülüyor. Sonra halatı karşılıklı çeken katılımcı sayıları eşit şekilde artırılıyor. İkili, üçlü ve daha fazla sayıda katılımcıyla halat karşılıklı olarak çekiliyor ve ölçüm yapılıyor. Sonuç oldukça ilgi çekici oluyor.

Ringelmann, halatı karşılıklı ikişer kişi çektiğinde sergiledikleri ortalama kuvvetin tek başlarına sergilediklerinin % 93’üne eşit olduğunu ortaya çıkarıyor. Halatı çekenler üç kişi olunca kuvvetlerinin % 85’ini, sekiz kişi olunca % 50’sini kullandıkları ortaya çıkıyor.

Ringelmann Etkisi Nedir?

Kısaca Ringelmann bir grupta görev yapan insanların sayısı arttıkça, kişilerin grup performansına katkılarının azaldığını ortaya koyuyor. Yani kişiler tek başlarınayken yapabileceklerini, grup içerisine girdiklerinde aynı performansla yapmayabiliyor.

Sosyal Tembellik (Social Loafing)

Bu sonuç bize temelde şunları söyler:

  • Gruptaki kişi sayısı arttıkça grup üyeleri, bireysel performanslarının gözden kaçabileceğini düşünür.
  • Bu yüzden yapabileceklerinin en iyisini değil, vasat (belki de vasatın altı) bir gayret gösterirler. Yani grup içindeki bireysel performansları azalır.

Bir anlamda grup halinde çalışanlar işten kaytarma yoluna gider. Bir diğer deyişle sosyal tembellik gösterir.

Sosyal tembellik

Ringelmann Etkisini Azaltmak

“Ringelmann etkisi”ni azaltmak için uzmanların önerileri şu şekilde toparlanabilir:

  • Grubun performansının değerlendirilmesinin yanı sıra, bireysel performansların da ayrı ayrı değerlendirilmesi. Böylece bireysel performans hakkında konuşabilme alanı açılması.
  • İş tanımlarının net olması, görev ve sorumlulukların muğlak ifadeler içermemesi.
  • Bireysel ödül ve takdir sisteminin geliştirilmesi.
  • Ölçümlemenin, kuralların, standartların net olması.