Resmi Tatilde Çalışma Ücreti İçin Emsal Yargıtay Kararı

Resmi tatillerde bir saat bile çalışınca ne kadar ücret alınacağı ile ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı.

Resmi tatilde çalışıp ücret alan kişi

Resmi Tatillerde Çalışma

Çalışma ilişkisi anlamında tereddüt yaratan konuların açığa kavuşması oldukça önemli. Örneğin işten çıkarma konusunda muğlak olan alanların netleşmesi hem çalışan hem işveren açısından kritik. Teknolojinin her an avcumuzun içinde olması iş yerinde sanal kaytarma konusunu gündeme getiriyor. Peki sanal kaytarma işten çıkarma sebebi sayılır mı?

Buna ilave resmi tatil ve Cumartesi günlerinde çalışma konusu da çalışan ve işveren açısından zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. “Cumartesi yıllık izne dahil mi” sorusu açıklığa kavuşmuştu.

Şimdi de resmi tatillerde çalışınca ne olacağı netliğe kavuştu. Gerçekleşmiş bir vakayla resmi tatillerde çalışan kişilerin ne kadar ücret alacağı yasal olarak belli oldu. Basından öğrendiğimize göre sekiz senedir çalıştığı işyerinden çıkartılan satış temsilcisi, İş Mahkemesi’ne giderek hakkını aradı.

27.08.2022 tarihli sputniknews.com.tr sitesine göre haber özetle şöyle yer alıyor:

Çalışan fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.

Resmi Tatilde Ödenecek Ücret

Davalı tüm iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır.

Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.

Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”