Yargıtay Kararı: Cumartesi Yıllık İzine Dahil mi?

Yargıtay kararı ile Cumartesi gününün yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı hükme bağlandı.

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

İzin Günleri

Çalışanların haklarıyla ilgili titizlikle üzerinde durduğu konulardan biri de izin meselesi. Birçok çalışan yeni yıla girer girmez takvimi önüne alıp resmi ve dini bayramlarda kaç gün tatil olduğunu hesaplıyor hemen. Konu hassas yani. Yakın zamanda da geçtiğimiz dokuz günlük uzunca bayram tatilinin, bazı kurumların yarım günü ücretli izin verememesi yüzünden nasıl baltaladığından bahsetmiştim.

Öte yandan dünyada dört gün çalışma üç gün tatil formlarını resmi olarak planına alan ülkeler de var.

Cumartesi İzin Günü mü?

Bir de tabii Cumartesi günü meselesi var. Kimi kurumda sorgulanmadan Cumartesi yarım gün çalışmak adetten olmuş.

18 Ağustos 2021 tarihli hurriyet.com.tr sitesinde Noyan Doğan bu konuyu etraflıca anlatan bir yazı yazmış. Cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağının yeni bir tartışma olmadığı ve bu konuda değişik yargı kararları bulunduğu belirtilen yazıda Doğan şöyle diyor:

“Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda yeni bir karar verdi ve Cumartesi gününün yıllık izinden sayılacağına hükmetti. Yargıtay: ‘Bireysel ve toplu iş sözleşmesinde Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Ancak sözleşmelerde Cumartesi günü yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde kural mevcutsa sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri yıllık izin süresinden düşülür’ kararını verdi.

Eğer sözleşmede Cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemişse, iş günü sayılacağından çalışanın yıllık izninden düşülür.

İş Kanunu’na göre hafta tatili, haftalık 45 saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür. Buna göre de Cumartesi günleri aslında iş günüdür. Bu nedenle de bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde hafta tatili olduğu ya da olmadığı yönünde bir madde bulunmuyorsa, Cumartesi günleri yıllık izinden düşülür.”

Özet olarak aktardığım yazının tamamına ilgili mecradan ulaşılabilir.