Çalışan Kadının Sesi Yok

Görünen o ki çalışan kadınlar erkek meslektaşlarına oranla daha sessiz kalıyor; düşüncelerini daha çok içlerinde tutuyor. 

Fikrini söylemeyen kadın

Araştırma Sonuçları

Buyurun size iş yaşamıyla ilgili yeni bir araştırma. Sonuçlarını özet haliyle size sunuyorum: İş yaşamında kadınlar konuşmakta erkeklere göre daha az güvenli hissediyor. Erkek çalışanların % 15’ine karşılık kadın çalışanların sadece % 8’i iş yerinde seslerini çıkarmanın kolay olduğunu düşünüyor.

Araştırmayı yapan “RADA in Business” (Royal Academy of Dramatic Art’a bağlı) çalışmada yer alan 1000 kişiyi kapsayan anket sonuçlarını kısaca şöyle açıklıyor:

  • Kadın çalışanlar, yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda erkek çalışanlara göre kendilerini % 33 daha fazla rahatsız hissediyorlar.
  • Kadın çalışanlar, yönetim kurulu veya üst yönetimle yaptıkları toplantılarda ise erkek çalışanlara göre kendilerini % 12 daha fazla rahatsız hissediyorlar.

Kadınlar Daha Sessiz

Görünen o ki kadınlar iş yaşamında erkek meslektaşlarına oranla daha sessiz kalıyor; düşüncelerini ve itirazlarını daha fazla içlerinde tutuyor. Hal böyle olunca kadın istihdam oranlarına niye şaşırıyoruz ki?

Sonuçlara şaşırmıyorum, beni asıl şaşırtan bu sonuçların bir Avrupa ülkesine ait olması. Yani cinsiyet ayrımcılığı, eşit işe eşit maaş, esnek çalışma vb. konularda bizden çok daha ileride olan bir ülkede, kadınlar seslerini çıkarmakta bu çekinceleri yaşıyorsa, Türkiye’deki sonuçları herkes tahmin etsin bakalım.

Şüphesiz ki Türkiye’deki makro kültür çerisinde her şirketin kendi mikro kültürü hakimdir. Bazı organizasyonlarda oranlar daha yukarıdayken diğerlerinde daha düşük kalabilir. En sağlıklı olan her organizasyonun kendi gerçeğini göz önüne alarak, bu konuda adım atmasıdır.

Fizyolojisi gereği kadının yaşadıklarının iş hayatında önünde engel olması da ayrıca üzücü. Örneğin işe alım sürecinde hamilelik bir çok kurumun sıcak baktığı bir konu değil. Pek çok kurum hamile bir adayı işe almamayı tercih ediyor. Bir başka konu ise kadının regl dönemi. Kaç firmada çalışana regl izni veriliyor?

Belki de tüm bunlar da kadının sesinin daha az çıkmasına sebep oluyordur. İş yaşamında kadının sesinin çıkmasına önem verilmesi her şeyden önce basit bir nezaket meselesidir.