İşe Alımda Yaş Ayrımcılığı Hala Devam Ediyor ☹

Yaş ayrımcılığı hala bu ülkede iş bulma ümidinin önünde bir engel.

Yaş ayrımcılığı adayların önünde engel

Ne yazık ki;

Hala yaş kanunen “ayrımcılık” olarak kabul edilmedi.

Hala yaş bu ülkede iş bulma ümidinin önünde bir engel.

Hala kurumlar adaylara pişkince “Biz daha genç birisini arıyoruz” diyebiliyor.

Hala ilanlara “35 yaşını aşmamış” “40 yaşından gün almamış” cümleleri konulabiliyor.

Hala meslek grupları yaş konusunda kayda değer girişimde bulunmadı.

Hala beş yıl önce yazdığım “Ey 30 Yaşını Aşmamış Çalışan Arkadaşım” yazısı güncelliğini koruyor.

Hala adaylar işe girebilmek için yaş barajını aşmak durumundalar.

Hala bazı İnsan Kaynakları çalışanlarının bile bu konuda farkındalığı yok.

Hala adaylar yaşları yüzünden istedikleri işlerde çalışamıyor.

Hala adaylar CV’ye doğum tarihi yazıyor. “CV’ye doğum tarihi yazılmalı mı” diye sorgulanmıyor bile.

Hala kurumların başvuru formlarında “Doğum Tarihi” soruluyor.

Hala anlı şanlı büyük firmaların yöneticileri bile adayların yaşına bakıyor.

Hala nitelikli pek çok insan sadece yaşları yüzünden iş bulamıyor.

Hala bazı kişiler adayların sadece yaşları yüzünden elenmesini normal karşılıyor.

Hala işe alımda “yaş kriteri” İnsan Kaynaklarının ülkemizdeki gelişiminin önünde büyük bir kaya gibi duruyor.

Hala genç insanların daha yüksek performansla çalışacağı varsayımıyla işe alım yapılıyor.

Hala adayların yaşları, yetkinlikler, eğitim, tecrübe gibi bir kriter kabul ediliyor.

Hala yaş iş ilanlarının olmazsa olmazı.

Hala bu konuda gelişmiş ülkelerle aynı safta değiliz.

Hala bu konuda hiçbir şey yapılmıyor.

Hala...