Görev Yeri Değişikliği Mobbing mi?

Yargıtay, çalışanın görev yeri değişikliğinin mobbing sayılıp sayılmayacağı ile ilgili emsal niteliğinde karar verdi.

Görev yeri değiştirilen çalışan

Yargıtay Kararları

Mobbing ve ofiste baskı kurum içindeki varlığını sinsice sürdürüyor. Çalışana adeta bir kusurmatik gibi yaklaşan yöneticiler hiç de az değil. Mobbing hiç istenilmeyen, hatta öngörülmeyen sonuçlar da doğurabilir. Geçtiğimiz yıllarda yaşamına son veren bankacı, mobbing yüzünden mi yaşamına son verdi sorusunu bırakmıştı ardında. Bu korkunç durum, bize işin nerelere uzanabileceğini gösteriyor.

İş hayatı içinde son derece masum gibi görünen bir söz veya davranışın altında bambaşka niyetler olabilir. Mesela çalışanın sık sık iş yerinin değiştirilmesinin altında başka bir niyet olabilir mi? Bu soruya 12.11.2023 tarihli ekonomim.com haberiyle bakalım.

Sık Görev Yeri Değişikliği

Taşeron firma bünyesinde, ilçe devlet hastanesinde bilgisayar operatörü olarak çalışan kişi, işveren tarafından sürekli görev yerinin değiştirildiği, görevi olmayan işleri yapmaya zorlandığı, mobbinge (psikolojik taciz) maruz bırakıldığı iddiasıyla sözleşmesini feshetti.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, kıdem tazminatı ile yıllık izin alacağının tahsilini talep etti. Davalı şirket avukatı ise iddiaları reddetti. Mahkeme, davacının kendisine psikolojik taciz uygulandığı yolundaki iddiasının sübut bulmadığı, işyeri uygulamalarından duyulan bir rahatsızlık boyutunda kaldığına hükmetti. Karar, davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 7. Hukuk Dairesi girdi.

Mahkeme Kararı Bozdu

Kararda; bilgisayar operatörü olarak çalıştığı anlaşılan davacının sık sık görev yerinin değiştirildiği hatırlatıldı. Davacının en son, görevi ve daha önce yaptığı işle ilgisi olmayan ameliyathane kapısında kariyeri ile çelişen bir işe verildiği vurgulandı. Davacı tanıklarının ifadesi ile de bu değişiklileri davacının istifa etmesi amacıyla yapıldığı anlaşıldığı hatırlatıldı. Bu şekildeki uygulamaların mobbing olarak adlandırıldığı dile getirilerek mahkeme kararı bozuldu.

Mobbing Sayıldı

Yeniden yapılan yargılamada İş Mahkemesi, davacının mobbinge maruz kaldığına karar verdi. Davacının sık sık görev yerinin değiştirildiği, davacının son olarak görevi ve daha önce yaptığı işle ile ilgisi olmayan kariyeri ile çelişen bir işe verilerek ameliyathane kapısında görevlendirildiği hatırlatıldı. Davacının psikolojik tacize maruz kaldığı gerekçesi ile kıdem tazminatı alacağının kabulüne hükmetti. Bu kez kararı davalı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, İş Mahkemesi kararını yerinde bulundu. İşçinin kariyeri ile çelişen bir göreve verilmesini mobbing saydı.