Adayların Yaşlarına Bakılmasın Artık

Gençlik ve yaşlılığın işe alımda eleme unsuru olması yaş ayrımcılığıdır ve büyük hatadır.

Yaş ayrımcılığına uğrayan aday

Yaş Ayrımcılığı Yapıyoruz

Sene 2017 ve yılın ikinci yarısındayız. Türkiye’de ne yazık ki işe alımda hala adayların yaşlarına bakılıyor. Hala bu konu ayrımcılık olarak ele alınmıyor. Hala iş ilanlarına yaş kriteri koyulabiliyor. Hala, “30 yaşını geçmemiş” “35 yaşın altında” “40 yaşın altında” ifadeleri ilanlarda doğal karşılanıyor. Hala bu konu yasa kapsamına alınmadı.

Konuyla ilgili sağlıklı adımların atılabilmesi için başta PERYÖN olmak üzere istihdam sağlayan tüm firmalar harekete geçmeli. Bu konuda PERYÖN’den liderlik bekliyorum.

Yaş esasına dayalı işe alım yapmak doğru değildir.

Ezberden gitmek, “Bir çok firma gerekli niteliklerin içine yaşı koyuyor, e o zaman biz de koyalım” demek tamamen yanlıştır. “Bize uyan en iyi işe alım yöntemi nedir” diye sormalı kurum kendine. Tüm gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yaşa dayalı işe alım yapılmaz, yapılamaz, çünkü ayrımcılıktır ve bu şekilde işe alım yapılamayacağı yasayla koruma altına alınmıştır.

Genç insanların işleri daha yüksek performansla yapabileceği inancı sadece bir varsayımdır.

İnsanlar pek ala 40’lı 50’li 60’lı ve hatta 70’li, 80’li yaşlarda da verimli olabilir. Örnek mi istiyorsunuz, buyurun o halde 89 yaşında tiyatro sahnesinde performans sergileyen Haldun Dormen’e veya 91 yaşında okuyan, yazan, öğrenci yetiştiren Betül Mardin’e bakın.

Yaş Kriter Olmamalı

Çalışanların işlerini istekle yapmaları yaşlarıyla ilgili değildir.

Genç olmak bir işi çok iyi yapmak anlamı taşımayacağı gibi, iyi yapamamak anlamı da taşımaz. Yaş bir değerlendirme kriteri olmamalıdır.

Yetkinlikleri, tecrübeleri, eğitimi değerlendirilmeksizin sırf genç olduğu için bir kişinin başvurusuna olumsuz yanıt vermek doğru değildir.

Gençlik ve yaşlılığın işe alımda eleme unsuru olması büyük hatadır. Yaşları yüzünden adayları elemek büyük bir haksızlıktır. Artık adayın yaşına bakmak ayrımcılık kabul edilsin.

İş başvurusu yapan insanları yaşlarına bakarak elemek her şeyden önce ilkelliktir.