STFA Holding Şirketi SİF’in Çalışan Bağlılığı Yolculuğu - I

Konuğum STFA Holding CHRO’su Handan Yılmaz ile çalışan bağlılığını konuştuk. STFA Holding şirketlerinden SİF, 2022 ve 2023 yıllarında ‘Great Place To Work’ sertifikasını da aldı. Kurum içinde oluşturdukları çalışan komiteleri, iletişim anlamında yaptıkları, çalışanlara yaklaşımları dahil pek çok konudaki yaklaşımlarından bahsetti Yılmaz. Ders alınacak çok şey var. Haydi o zaman keyifli okumalar. 

STFA Holding CHRO'su Handan Yılmaz

- Merhaba Handan Hanım. Hoş geldiniz.

Hoş bulduk.

- Çalışma düzenlerinin değişmesiyle birlikte pandemi sonrası çalışan bağlılığı daha da önemli hale geldi. Çalışan bağlılığı şirketiniz için ne anlama geliyor?

Birçok modelin özeti olarak çalışan bağlılığı çalışanların sadece işyerinde uzun süre çalışmaları değil, çalıştıkları şirkete gönüllü olarak katkıda bulunma isteklerini de sürdürmeleri olarak değerlendirilir. STFA Holding çatısı altındaki şirketlerimizde de tüm uygulamalar bu bakış açısıyla değerlendirilmekte.

- Kurumunuzda çalışan bağlılığı ile ilgili çalışmalar ne zaman başladı? Daha doğrusu bu konuyla ilgili çalışılması gerektiği ihtiyacı nasıl çıktı ortaya? Bu konu kurum için ne kadar önemli?

Her şirketimizin ayrı bir süreci olduğundan, bu röportaj sırasında özellikle şirketlerimizden SİF İş Makinaları’nda geliştirdiğimiz uygulamalardan bahsetmek isterim.

- Tabii. Buyurun.

SİF’te yeni dönem çalışan bağlılığı çalışmalarımız 2021 yılı itibariyle başladı. Neden yeni dönem olarak adlandırıyorum, çünkü daha önceki yıllarda da tüm şirketlerimizde çok iyi uygulama örnekleri var. Fakat araya giren 2018 kriziyle birlikte personel sayısında daralma ve bahsi geçen iyi uygulamalarda bir duraklama dönemi yaşandı. 2021 yılı itibariyle ise yeni gerçeklerimiz ve yeni hedeflerimizle çalışan bağlılığını sağlamak için tekrar çalışmaları başlattık.

Çalışan bağlılığı şirket stratejilerimizin ana unsurlarından biridir. Bu nedenle de 2022 yılında kurduğumuz Performans Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm yöneticilerimizin şirket hedefleri arasında “Çalışan Bağlılığı” yer alır. Operasyonumuza yönelik tüm konuları da bu çerçevede değerlendiririz. Bunu sağlayabilmek için ise İnsan Kaynakları fonksiyonu tüm üst yönetimle birlikte “stratejik ortak” olarak çalışır. Sadece şirketini benimsemiş, aidiyet hisseden, katkıda bulunmak isteyen çalışanların şirketimizi hedeflerine ve ötesine taşıyabileceğinin farkındayız. Bu sebeple de hem şirket kültürümüzü içselleştirebilecek çalışma arkadaşları seçiyor, hem de mevcut çalışanlarımız için uygulamalarımızı bu atmosferi yaşayabilecekleri şekilde geliştiriyoruz. İşe seçme ve yerleştirme süreçlerimizi buna göre tasarlamış durumdayız. İşe alacağımız adayların değerlerinin şirketimiz değerleriyle uyumlu olmasına özen gösteriyoruz.

- Çalışan bağlılığı kapsamında kurumunuzda neler yapılıyor?

2021 yılından bugüne çalışan bağlılığı odakta olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken, bir yandan da şirket kültürümüzü geleceğe yönelik olarak hazırlamaya başladık. Bu yolculuğun uzun olacağını biliyoruz ve bazen daha ufak, bazen daha büyük adımlarla hala yolumuza devam ediyoruz.

Çalışanlara etkisi olacak kararlar öncesinde, çeşitli birimlerden ve unvanlardan çalışanlarımızın oluşturduğu çalışan komitemizin fikirlerini alıyoruz. Uygulamalar sonrasında yine komitemizin geribildirimlerini soruyoruz.

Bu gelişim kültürünü desteklemek amacıyla insan kaynakları uygulamalarında da birçok süreci (Hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi, yetenek yönetimi, ücretlendirme ve yan haklar vb.) hayata geçirdik.

  • Bu yıl 3.kez uygulamaya başladığımız performans yönetim sistemi sayesinde artık tüm çalışanlarımız hem şirket hedeflerini hem de fonksiyon hedeflerini ve gerçekleşmelerini biliyor.
  • Hayata geçirdiğimiz yetenek yönetimi sistemi sayesinde çalışanlarımızın farklılaşan özelliklerini 6 ayda bir topladığımız “İnsan Kaynakları Komitemiz” ile birlikte takip ediyor ve yedekleme, terfi, eğitim ve gelişim gibi sistemleri buna göre çalıştırıyoruz.
  • Sektörümüzde yaşanan deneyimli personel bulma sıkıntısı nedeniyle hem idari hem de operasyonel pozisyonlarda yürüttüğümüz çeşitli projelerle (çıraklık okulları ve üniversiteler ile yaptığımız iş birlikleri, MT projeleri gibi) içeriden de aday yetiştirmeye devam ediyoruz.
  • Liderlerimiz ve çalışanlarımız için hem kişisel hem de gruplar halinde gelişim programları düzenleyerek, bireysel kazanımların yanısıra hem çalışanlarımızla aynı dili konuşma yolunda ilerliyor, hem de şirket kültürümüzü geliştiriyoruz.

Bununla birlikte çalışan deneyimini kapsayan ve günlük hayatımızda yürüttüğümüz tüm süreçlerimizi iyileştirerek, insan kaynaklarını doğrudan veya dolaylı etkileyen süreçlerimizi dijital platformlara taşıyoruz.  

Çalışanlarımızın birbirini daha iyi tanımaları ve iletişim kurabilmeleri için, gönüllü üyelerimizden oluşan sosyal aktivite komitemizle sosyal aktiviteler tasarlıyoruz. Sosyal aktivitelerimizi veya özel gün kutlamalarımızı olabildiğince sosyal sorumluluk faaliyetleriyle birleştirmeyi önemsiyoruz.  

Sözün özü, çalışan bağlılığını çalışanlarımızdan aldığımız geribildirim ve onların katılımıyla çizdiğimiz yol ile geliştiriyoruz.