Neee İstifa mı Ediyor?

Çalışanın istifa süreci doğru yönetilmezse, fark etmeden yeni istifalara da zemin hazırlanmış olur.

İstifa

İstifa Hassasiyetle Yönetilmelidir

Dikkatle yönetilmesi gereken konulardan biri de istifadır. Hem kurumun, hem de istifa eden kişinin hassasiyetleri göz önüne alınmalıdır.

İstifa eden kişinin pozisyonuna, şirkette yaptığı işe, ilişkilerine göre, bazen olağan, bazen de endişeyle karşılanır. Bazen de bomba etkisiyle düşer ofisin içine istifa haberi:

“Neee istifa mı ediyor?”
“Neden ki?”
“Ne olacak şimdi?”
“Kendi mi istemiş, yoksa çıkarılıyor mu?”
“Tam olarak ne olmuş?”
“Eee fırsat eksikliği çalışanı işinden ayırır. Ona da kariyer anlamında hiç fırsat tanımamışlardır bence.”
“Ben anlamıştım zaten, geçen gün İK Direktörünün odasına girerken gördüm onu.”

İşten çıkarmayı yönetemeyen yönetimler, çalışanının istifa etmesini yüzüne gözüne bulaştıran yöneticiler kurum içindeki tüm dengeleri bozabilir.

Doğru Yönetilmeli

Çalışan istifa eder fakat İnsan Kaynakları, yönetim ve ilk yönetici bu süreci doğru yönetemezse, fark etmeden yeni istifalara da zemin hazırlanmış olur. Kurum içinde fısıltı gazetesi dolaşmaya başlar, kulis çalışmaları hız kazanır:

“Yerine yeni biri gelecek mi, yoksa pozisyonu mu kaldırıyorlar? Yoksa departmanı mı kaldıracaklar? Sıra bize de gelmesin sakın.”

“Yeni kişi yarın başlıyormuş, bunlar her şeyi önceden planlamışlar.”

İstifanın dedikodu zemini hazırlamaması ve arkasında olumsuz bir atmosfer bırakmaması için ilk etapta şunlara dikkat edilmeli:

  • Zamanlama: İstifa etme ile ilgili kurum içinde yazılı bir prosedürün olması gerekir. İstifa edecek kişinin işten ayrılmadan ne kadar zaman önce şirkete bunu bildirmesi gerektiği açık olmalıdır. Yerine gelecek kişinin bulunması ve devredilecek işler için zamanlama önemlidir. Çalışan beklenenden daha kısa sürede haber verdiği taktirde, şirketin bu duruma nasıl yaklaşabileceği açık olmalıdır. 
  • Duyuru: Kurum çalışanları yeni birinin başladığını “Aramıza Hoş geldin” yazısı ile yönetim veya İK’dan öğreniyorsa, istifa haberini de öncelikle yönetimden veya İK’dan duymalıdır. İstifa eden çalışanın geride kalan arkadaşlarına ve şirket çalışanlarına göndermek isteyeceği “Hoşça kalın” yazısı, yönetimden veya İK’dan gelen istifa bildirim yazısından sonra olmalıdır.
  • Sorumluluk devri: İstifa eden kişinin kuruma, yöneticisine, çalışma arkadaşlarına öfke, kırılganlık vb. olumsuz duygular beslemesi, bazen çalışanın işleri devretmekten kaçınmasına ve böylece kurumu cezalandıracağını düşünmesine yol açabilir. İnsan Kaynakları mümkün mertebe işlerin doğru ve zamanında devredilmesini sağlamalıdır.
  • Çıkış Mülakatı: İnsan Kaynakları istifa eden kişinin ayrılma nedeni ile ilgili bilgi almalıdır. Bunun çalışanlar, departman ve kurum için önemli bir geri besleme olduğunu unutmamalıdır. Çıkış mülakatı ve soru formları bu konuda kullanılabilecek araçlardır.