Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler

Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki dört gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda. Adeta kayıplar.

Eğitimde ve istihdama olmayan gençler

Gençler Nerede?

İşsizlik bu ülkenin başındaki en büyük problemlerden bir tanesi, belki de en önemlisi. Maalesef OECD ülkelerinde işsizlikte zirveye oynuyoruz. Çocuklar ve gençlerimizin istihdamdaki durumları ise ayrıca üzücü. Biliyoruz ki zorunlu eğitim çağındaki çocuklar tarlalarda. Gençlerin ise bir grubu adeta kayıp sanki; ne eğitimdeler ne istihdamdalar. İstihdamda olanların durumu da farklı. Öğrendik ki Türkiye’de dört gençten biri sessiz istifa sürecinde.

Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki dört gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran genç kadınlarda çok daha yüksek. Konuyla ilgili habere tr.euronews.com sitesinin 13.06.2023 tarihli haberiyle bakalım.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranına bakıldığında Türkiye Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada.

10 Genç Kadından Yedisi İş Gücünde Yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı 2022 yılında yüzde 43,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 56,2 iken genç kadınlarda yüzde 31. Buna göre 10 genç kadından yedisi işgücüne katılmıyor.

Gençlerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 19,4 oldu. Bu oran genç kadınlarda yüzde 25,2.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise çok daha yüksek. 15-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran 2022 yılında yüzde 24,2 oldu.

Peki, Avrupa ülkelerinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 yılı verilerine göre, AB ortalamasında bu oran yüzde 9,6. Türkiye listedeki 34 ülke içinde zirvede yer alıyor. Bu oranın en düşük olduğu ülke yüzde 2,8 ile Hollanda.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı diğer ülkelerde ise şöyle: İtalya yüzde 15,9; Yunanistan yüzde 10,7; Fransa yüzde 10,1 ve Almanya yüzde 6,8.

Genç Kadınlarda Durum Daha Kötü

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı cinsiyete göre büyük farklılık gösteriyor. Genç erkeklerde bu oran yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 32,3 oldu. Bu da Türkiye’de üç genç kadından birisinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu gösteriyor.

AB ortalaması ise genç erkeklerde yüzde 9,5 ve genç kadınlarda yüzde 9,7.

Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye’nin yaptığı “Gençlik Araştırması 2023”ün sonuçlarına göre Türkiye’de gençlerin yüzde 63’ü fırsat verilmesi halinde başka bir ülkede yaşamak istediğini bildirdi.

Metropoll’un Ocak 2022’de yaptığı araştırmada da halkın yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istediğini bildirmişti.