Müdürsüz Yönetim Mümkün mü?

Kendi kendini yöneten takımlar pratikte mümkün mü? Eğer mümkünse geçiş döneminin basit bir süreç olmadığı tahmin edilebilir.

Yaban kazları

Kendi Kendini Yöneten Takımlar

Bir organizasyon düşünün; müdür, yönetici gibi kavramlar yok. Sadece kavramlar değil, bu unvanlara sahip kişiler yok. Kurumların uzun uzadıya yönetim katmanları yok.

Çalışanların gelişimini baltalayan, bin bir zorluk çıkaran yönetici profiliyle birlikte zalimin zulmü de ortadan kalkmış oluyor haliyle. Sadece takımlar var ve takım içerisindeki bireyler, başlarında bir yönetici olmadan işlerini kendi kendilerine yapıyor. Yani kendi kendini yöneten takımlar oluşuyor. Pratikte mümkün mü, ne dersiniz? Mümkünse şayet, geçiş döneminin basit bir süreç olmadığını tahmin etmek zor değil. Ayrıca böyle bir durumda grup performansından beslenmeye çalışacak asalak çalışanlara da dikkat etmek gerekir.

Çözüm Yolu

Son okuduğum bir makale bu konuyu masaya yatırmış. People Management dergisinin 5 Ocak 2018 tarihli sayısında Anna Bos-Nehles bir yönetici olmadan yönetmenin mümkün olup olmadığını ele almış.

Bugün birçok organizasyonun yönetim katmanlarından kurtulmaya çalıştığını belirten Anna Bos-Nehles takımlara tam özerklik vermeye çalışan kurumların kendi kendini yöneten takımlara doğru yol alabileceğini kaydediyor. Hemen arkasından bunun kolay ve doğrusal bir yol olmadığını da ekliyor.

Bunun için bazı evrelerin hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirten Bos-Nahles önce fonksiyonel liderlik, bunun ardından koçluk ve nihayetinde kendi kendini yönetebilen takımlara ulaşılabileceğini belirtiliyor. Ayrıca geçiş döneminde dışarıdan bir süpervizyona ihtiyaç duyulabileceğini de ekliyor.

İlk etapta kulağa hoş gelen bu yönetim yaklaşımına geçilecekse şayet, her evrenin çok detaylı planlanması ve yönetilmesi gerekir.