İK'nın Yeni Yıl Dilekleri :)

Yeni Yıl

Çalışanlarda yüksek nitelİK
Bütçede bol metelİK
Kurum içinde bereket ve zenginlİK
Bütün yan haklar servetlİK

Hiçbir departmanda yok kara delİK
En sevdiği konu yetkinlİK
Asıl amaç etkinlİK ve verimlilİK
Her zaman yaşasın iyilİK

Mavi yakada yüksek kalite işçilİK
İletişimde şeffaflık ve netlİK

Tüm yöneticilerde liderlİK ve kusursuz kişilİK
Hiç kimsede yok tembellİKDaima açık olduğu durum yenilİK,
Aman ha atlanmasın kurumsal çeviklİK
Yeni yıl için istediği;

Departmanca, şirketçe, milletçe esenlİK, birlİK ve beraberlİK.