Hakaret İşten Çıkarılma Sebebi mi?

Çalışan, iş arkadaşı hakkında hakaret sayılabilecek ifadeler kullanınca işinden çıkarıldı. İş mahkemesine ‘işe iade’ davası açan çalışanla ilgili Yargıtay, emsal niteliğinde hüküm verdi.

Hakaret ettiği için işten çıkarılan çalışan.

“İşe girenlere ‘Allah kurtarsın’ diyen işinden olur mu” sorusu yaşanan gerçek bir vaka ile cevap bulmuştu. Yakın zamanda yaşanan benzer bir olay Yargıtay’dan emsal karar çıkmasıyla neticelendi. 11 Ocak 2022 tarihli hurriyet.com.tr sitesinin haberi aslında tüm çalışanları ilgilendiriyor. Bu kez konu, çalışanın iş arkadaşı hakkında kullandığı makul eleştiri boyutunu aşan ifadeleri.

Çalışanın İfadeleri

Habere göre işyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir işçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘beceriksiz ve cehalet abidesi’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu.

İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan davacı işçi, şirkette işçi sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmakta iken aynı iş yerinde çalışan 12 işçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üst düzey yöneticilere atılan e-postada yer alan ifadelerin gösterildiğini kaydetti.

Yargıtay’ın Kararı

Ancak mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Neticede ‘beceriksiz ve cehalet abidesi’ şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İsteyenler haberle ilgili detaya ilgili mecradan ulaşabilir.

Bu ibretlik karar, kızdıklarında iş arkadaşları hakkında ileri geri konuşanların, ağzına geleni söyleyenlerin, konuşmadan önce bir kez daha düşünmelerini gerektiğini ortaya koyuyor.