Cuma Namazına Gitti, İşten Çıkarıldı. Mahkeme Emsal Karar Verdi!

Cuma namazına gittiği için akaryakıt istasyonundaki işine son verilen çalışan konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, çalışanın cuma namazına gitmesi ile ilgili hükmünü verdi.

Cuma namazı kılan adam

İş Hayatı ve Dini Görevler

İnancın yaşantımıza etkisi büyük. Dini inançlar ise iş hayatı içinde de hassasiyetle yaklaşılması gereken bir konu. Müslüman toplumlarda Cuma namazı bazıları tarafından özellikle dikkat edilen bir dini ödev. Namaz iş saatlerine denk geldiği için kılmak iş açısından her zaman çok rahat olmayabiliyor. Çalışanına bu konuda tolerans tanıyan ya da Cuma günleri çalışma saatlerini namaz saatine göre ayarlayan kurumları bir kenara bırakırsak, Cuma namazı kılmak çalışma saatleri içinde sıkıntılı bir durum yaratabiliyor.  

Konuyla ilgili basında pek çok farklı mecrada yer alan habere birlikte bakalım:

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, birkaç kez cuma namazına gidince uyarı aldı. Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle de 2021 yılı temmuz ayında işten çıkartıldı. Firma hakkında suç duyurunda bulunan Mehmet Yetkin, şirketi mahkemeye verdi.

Din ve İnanç Özgürlüğü Anayasal Hak

Konuyla ilgili mahkemeden emsal karar geldi. Konya 1. İş Mahkemesi, “Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildiren 19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi. Şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Yetkin özetle, "Bir insan camiye gitti diye işinden kovulur mu? Bu benim başıma geldi. Ben de hakkımı mahkemede aradım. İnşallah emsal bir karar olur. Camiye gitti gerekçesiyle işinden atılan varsa da onlar için de bir kapı açılmış oldu. Çok mutluyum. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

İşten çıkarmada dini inançlar söz konusu olduğunda daha dikkatli olunmalı. Çalışanların dini inançlarına saygılı olmanın iş yerinde psikolojik güvenlik ve saygı kültürünü de besleyeceğine inananlardanım.