Cinsiyetçi Şaka 21 Yıllık Kıdem Tazminatına Mal Oldu

Çalışan, iş arkadaşları hakkında yakışıksız bir söylemde bulununca olanlar oldu. “Şaka yaptım” demesi tazminatını kurtaramadı.

Yaptığı cinsiyetçi şaka yüzünden işten çıkartılan çalışan

İş Yerinde Cinsiyetçi Söylemler

Sadece iş yaşamı içerisinde sarf edilen cinsiyetçi ifadeler göz önüne alındığında bile cinsiyet eşitliği için 300 yıl gerekli tespitinin ne kadar doğru olduğunu üzülerek görüyoruz. İş hayatında uzun süre geçirmiş kadınların birçoğunun belleğinde, cinsiyetçi şakalara maruz kaldıklarına dair anıları var. Buna akademisyenler de dahil. Bu minvalde Prof. Deniz Ülke Arıboğan da yaptığımız sohbette yaşadıklarını paylaşmıştı.

Bazı kurumların kültürü gereği iş yerinde küfürlü konuşmak kadar cinsiyetçi şakalar yapmak da bir o kadar yaygın. Çoğunlukla erkek ağırlıklı yapılanmalarda gerçekleşen bu tür durumlarda, kadınların rahatsızlıklarını belirtmeleri, geri bildirim vermeleri, konuşmaları da çözüm olmuyor maalesef.

Benzer bir durumla ilgili haberi 6.02.2024 tarihli bundle.app sitesinden okuduk. Ancak bu kez çalışanın “şaka yaptım” diyerek kurtulamadığını da öğrendik. Habere birlikte özetle bakalım.

Cinsiyetçi Şaka

Gazete Duvar’da yayınlanan habere göre Sakarya'da bir işçi çay molasında iki işçi ile sohbet eden vardiya amirine “Yeni kaşarlarını buldun” dedi. 

Söz konusu işçiler ile vardiya amiri tepki gösterince şaka yaptığını belirten işçi özür diledi. Ancak işveren, söz konusu işçilerin şikayetçi oldukları gerekçesiyle önce disiplin soruşturması açtı. Ardından da 2000 yılından 2021 yılına kadar kesintisiz 21 yıl çalışan işçiyi, İş Kanunu’nun işverene derhal fesih hakkı veren 25/II-b maddesi uyarınca tazminatsız işten çıkardı.

İşe İade Davası

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, işçi işe iade istemiyle dava açtı. İşçinin avukatı, müvekkilinin ilk işe girdiği zamandan beri çok yakın arkadaşı olan vardiya amiri ile şakalaştığını, cezalandırılmasının tek sebebinin işçinin uzun süredir işyerinde sendika temsilciliği yapması olduğunu, işverenin feshin son çare olması ilkesine uymadığını, bu nedenle işe iadesini istediklerini belirtti.

İşveren tarafı işçinin iş arkadaşlarına karşı onur, şeref ve namuslarına dokunacak söz sarf ettiğini, bu sözlerinden üç işçinin de rahatsız olarak şikayette bulunduğunu, “kaşar” dediği işçilerle arkadaşlığı bulunmadığını, bu nedenle haklı fesih yapıldığını belirterek işçinin işe iade talebinin reddedilmesini istedi.

İş mahkemesinin kararında, işçinin hakaret kastının bulunmadığı ve özür dilediğini dikkate alan iş mahkemesi, haklı nedenle feshin ölçülü olmayacağını, yargılama sonunda oluşan vicdani kanaate göre işçinin kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı.

İstinaf Başvurusu

İş mahkemesinin kararına karşı iki taraf da istinaf başvurusunda bulundu.

Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), iş mahkemesinin işçinin işe iade talebini reddetmesini yerinde buldu. Ancak, iş mahkemesinin haklı nedenle feshin ölçülü olmayacağı gerekçesiyle kıdem tazminatı ödenmesi yönündeki kararının doğru olmadığı belirtilen BAM kararında, 'davacı işçinin sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle şikayetçilerin namuslarına halel gelmesi endişesini yaşadıkları, şakanın ölçülü olması gerektiği, bu sınırı aştığı' ifade edilerek işverenin işçiyi tazminatsız işten atması haklı bulundu.

BAM’ın kararı Yargıtay yolu kapalı olarak kesin nitelik taşıdığından işçinin 21 yıllık çalışma karşılığı kıdem tazminatı alma şansı tümüyle ortadan kalktı. BAM kararına göre işçi ayrıca kendi yaptığı mahkeme masraflarının yanı sıra işverenin masraflarını, işverenin 18 bin liralık avukatlık vekalet ücretini, arabulucu ücretini ve kendi avukatının parasını ödemek zorunda kaldı.